no title

Witamy w Haspodzie Poleskiej!

Dawno temu na Polesiu dom mieszkalny nazywany był haspodą –

nie używano słowa “chata”, ponieważ oznaczało ono trumnę.

Znajdujemy się na pograniczu z Białorusią, na historycznych

terenach należących do Polesia. Nie ma tu już rozległych

bagien i moczarów, ale czar Polesia pozostał.

Zapraszamy!

haspoda2